Ten fragment naszej strony internetowej czeka na materiały. Osoby, które mogą nadesłać

materiały na temat pielgrzymek indywidualnych poza terenem Europy, są  o to gorąco proszone.

Mogą to być artykuły a także zdjęcia. Z góry serdeczne dzięki.

Z powodu jeszcze tymczasem szczupłej kadry, a także priorytetów, które opisujemy pod

hasłem CELE, zaczniemy od wskazywania odpowiednich stron internetowych.

Szczególnie interesują nas indywidualne trasy pątnicze związane z miejscami kultu chrześcijan.

Przez szacunek dla innych religii, a także dla celów porównawczych, rozpatrujemy również

możliwość opisania indywidualnych tras pielgrzymkowych wyznawców różnych religii.

Chętnie skorzystamy z pomocy religioznawców.