Trasa zbiorowych pielgrzymek warszawskich z możliwością samodzielnego pokonania przez osoby posługujące się GPS

Więcej informacji na stronie       www.spowiedz.pl/pielgrzymka.html