Koncepcja powstania niniejszej strony internetowej i koncepcja działania, które chcemy inicjować rodziła się powoli przez kilka lat. Inspiracją była piesza pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba do Santiago de Compostella. Wiele doświadczeń z Hiszpanii można wykorzystać przy tworzeniu w Polsce tras dla indywidualnych pielgrzymek.
Nasza tradycja pielgrzymowania związana jest jednak bardziej z ośrodkami kultu Matki Bożej i Miłosierdzia Bożego. Oprócz Szlaków Św. Jakuba widzimy więc potrzebę powstania szlaków M.B.+M.B. oznakowanych i opisanych w przewodnikach.


Nasze pomysły pragniemy poddać dyskusji i ocenie. Czekamy też na nowe podpowiedzi i współudział w realizacji.
Kolejnym źródłem inspiracji była pionierska praca wielu wspaniałych osób, które postawiły sobie cel - rekonstrukcję średniowiecznych Dróg św. Jakuba w Polsce (patrz Drogi św. Jakuba). Na ogromny szacunek i podziw zasługują organizatorzy zbiorowych Pielgrzymek Warszawskich (patrz www.spowiedz.pl/pielgrzymka.html), którzy udostępniają odważnym dodatkową możliwość pójścia śladem GPS. Kolejna inspiracja to zbiorowa Pielgrzymka Częstochowa-Kraków(Łagiewniki).
W roku 2006 oznakowano szlak Częstochowa-Kalwaria-Zakopane-Mariazell na odcinku Częstochowa-Zakopane i na terenie Austrii. Warto ten szlak doposażyć, opisać na naszej stronie, opracować przewodnik i propagować.