W okresie przejściowym, po naciśnięciu przycisku menu TRASY pojawia się niekompletny zestaw.

Zamiast przycisku TRASY proponujemy więc wybrać konkretny podprzycisk np.W Polsce lub W Europie.