Warszawa/Łódź – Studzianna Poświętne – Inowłódz – Spała – Piotrków – Sulejów – Bąkowa Góra – Przedbórz  – Wielgomłyny – Gidle – Św.Anna – Mstów – Częstochowa

WSTĘP

Dojścia od Warszawy i od Łodzi łączą w Spale się w jeden szlak do Częstochowy. Ta trasa pielgrzymki pieszej, podobnie   jak trasa Częstochowa-Kraków (Łagiewniki) / Kalwaria Zebrzydowska, która jest jej przedłużeniem, jest obiektem naszych działań i starań. Z kolei do Spały dojść będzie można na dwa sposoby.  Zza Wisły przez most w miejscowości Góra Kalwaria i dalej wzdłuż Pilicy przez Nowe Miasto.  Drugie ważne dojście proponujemy przez Skierniewice do Spały.

Odcinek trasy od Góry Kalwarii do Przedborza nazwijmy Pilica I .

Czemu akurat taki przebieg trasy? Trasa w przeważającej mierze prowadzi przez oznakowane szlaki turystyczne. Pozostałe krótkie odcinki to podrzędne drogi lokalne.  Wiedzie piękną doliną Pilicy , wśród licznych sanktuariów. Miejsca noclegowe. W drodze powrotnej pewien odcinek Pilicy można przepłynąć kajakiem zaczynając np.od Krzętowa lub Przedborza. Można ją pokonać również „na raty”  z możliwością dojazdów i dojść, które opiszemy. Inicjatywa cieszy się życzliwością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który udostępnia nam również mapki turystyczne i inne materiały. Trasa została sprawdzona, a teraz  będziemy ją opisywać z podaniem w pierwszej kolejności sanktuariów, długości etapów, noclegów, mapek. Potem dołączymy pozostałe opisy.

DOJŚCIE  OD  WARSZAWY.

AKTUALIZACJA (rok 2011)  Grupa z Warszawy opracowuje trasę od Warszawy przez Niepokalanów, Skierniewice.

DOJŚCIE  OD  ŁODZI.

Proponujemy nowy szlak pieszy z Łodzi przez Budziszewice do Spały częściowo przez lasy i blisko linii kolejowej. Bliskość linii kolejowej pozwoli na pielgrzymkę "na raty" lub rozpoczęcie marszu pod Łodzią.

DRUGI  ETAP.  NOWE ODCINKI.  NA WSCHÓD OD GÓRY KALWARII  i  PILICA II("Do Źródeł").

Na drugi etap potrzeba kilku lat. W jego ramach widzimy potrzebę;

1) Przejścia trasy przez most w Górze Kalwarii i pójście dalej ku granicom Polski.

2) Wytyczenia i oznakowania trasy alternatywnej doliną Pilicy do jej źródeł na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dla uproszczenia nazwijmy ją  PILICA II ("Do Źródeł").  Przypomnijmy, że obecnie realizowana trasa PILICA I odbija od doliny Pilicy w Przedborzu i niedaleko Krzętowa, kierując się na Wielgomłyny, Gidle, Częstochowę.

Trasą Pilica II ("Do Źródeł") można by wracać na przykład z Krakowa Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej do Łodzi i Warszawy. Pieszo, kajakiem, bądź inaczej.

NAZWA DLA TRASY W-WA/ŁÓDŹ-GÓRA KALWARIA-CZĘSTOCHOWA-KRAKÓW(Łagiewniki)/KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.

Zastanawiamy się nad nazwą wspólną dla trasy wiodącej przez dolinę Pilicy i Jurę Krakowsko-Częstochowską.    Może "Via Jasna Góra Kalwaria" ?     W skrócie "Via Jasna GK"  ?

Prosimy o podzielenie się z nami opiniami i nowymi pomysłami.