Poniższe opisy i mapki są w drukowanym Przewodniku.

Opis trasy Łódź-Budziszewice-Spała podzielono na cztery odcinki:

1.Łódź Łagiewniki-Andrespol              2. Andrespol-Budziszewice          3.Budziszewice-Suchawa (możliwe dojście do Krzemienicy 12 km)                         4. Suchawa (lub Krzemienica)-Spała .

Od Spały do Częstochowy trasa łódzka przebiega wspólnie z trasą warszawską.                            Pielgrzymkę, w zależności od decyzji własnej, można rozpocząć od Łodzi Łagiewniki, od przystanku PKP w Bedoniu, od Andrespola lub innego punktu, w oparciu o mapkę. 

Opis odcinka Łódź Łagiewniki-Andrespol

Od Klasztoru Franciszkanów w Łagiewnikach k/Łodzi wyruszamy ulicą Okólną w lewo wzdłuż muru klasztornego czerwonym szlakiem, który wkrótce skręca w prawo w ulicę Wycieczkową. Ulicą Wycieczkową idziemy dalej, pomimo że szlak czerwony skręca zaraz w lewo. Dzięki temu mamy po lewej zabytkowe kapliczki drewniane. Idziemy dalej przez most . Po dłuższym czasie pojawia się nasz czerwony szlak, którym idziemy prosto,a następnie w lewo w ul.Kryształową. Obok Zajazdu Na Rogach szlak przecina drogę na Warszawę. Dochodzimy do ul.Marmurowej, w prawo,potem w lewo w ul.Opolską {droga polna) do skrzyżowania, przez które idziemy prosto zielonym szlakiem (nie w lewo) do wyasfaltowanej ulicy Kasprowicza, którą skręcamy w prawo. Pojawia się czerwony szlak, który przeprowadzi nas przez centrum Nowosolnej.                         Przed tablicą Wiączyń Dolny czerwony szlak skręca w lewo przez las. Prowadzi przez Bedoń Wieś i Nowy Bedoń do torów kolejowych, wzdłuż których idziemy w prawo do przystanku PKP Bedoń. Przechodzimy przez przejazd kolejowy do Andrespola. Na światłach skręcamy w lewo.

Opis odcinka Andrespol-Budziszewice

Z ulicy Rokicińskiej za stacją benzynową skręcamy w lewo w kierunku Brzezin i Justynowa. W Justynowie, za mostkiem na rzece Miazga skręcamy w prawo czerwonym szlakiem w ul.Hulanka do Zielonej Góry. Gdy czerwony szlak skręca w prawo , my dalej idziemy prosto asfaltem w kierunku Stajni Fox (Łódzkim Szlakiem Konnym). Na końcu wsi Zielona Góra (lasek przed polami) z asfaltu skręcamy w lewo leśną drogą kierunek Stajnia Fox przy okopach z 1914 r. Przed Gałkowem Małym w prawo w las . Za ogrodzeniem z siatki skręcamy w prawo (chociaż do Stajni Fox prosto). Dochodzimy we wsi Borowa do asfaltowej drogi, którą skręcamy w lewo. Pierwszą asfaltową drogą w prawo na Stare Chrusty, za lasem Nowe Chrusty, asfaltem w lewo, potem główną drogą w prawo do dworca. Za przejazdem kolejowym prosto na Pogorzałe Ługi, na zakręcie prosto na Mikołajów. Asfaltowa droga przechodzi w żwirową. W lesie w lewo obok cmentarza ewangelickiego z 1927 r. i wkrótce w prawo do przystanku PKP Mikołajów. Przechodzimy przez tory i w prawo wzdłuż torów do składnicy drewna. Tam drogą utwardzoną w lewo do Budziszewic.

Opis odcinka Budziszewice-Suchawa (z możliwością dojścia do Krzemienicy)

W Budziszewicach przecinamy drogę na Tomaszów (ok. 20 m w prawo drogą na Tomaszów i w lewo ul. Leśną). Po wejściu w las skręcamy w utwardzoną drogę w prawo. Gdy po kilku kilometrach ta droga skręca w prawo, my idziemy prosto drogą leśną do Małecza i Lubochni. Dalej na Nowy Olszowiec i Kochanów. W Kochanowie asfalt skręca, my idziemy prosto żwirówką do lasu. Omijamy leśniczówkę, potem przez mostek dochodzimy do asfaltu przy wsi Suchawa. Zielony szlak rowerowy w prawo prowadzi do Spały, a prosto do Czerniewic i Krzemienicy. Z Krzemienicy można dojść do Spały z powrotem przez Suchawę. Można też pójść trudniejszą drogą przez Inowłódz.

Opis odcinka Krzemienica-Suchawa  i  Suchawa-Spała

Z Krzemienicy do Suchawy wyruszamy drogą w lewo na Strzemieszną Starą. Koło Annowa na rozwidleniu wybieramy drogę w prawo na Czerniewice. W Dąbrówce w lewo zielonym rowerowym szlakiem drogą asfaltową. Koło kapliczki zielonym szlakiem w prawo w drogę piaszczystą, a następnie drogą asfaltową w lewo w kierunku Suchawy.

Z Suchawy zielonym szlakiem rowerowym docieramy do mokradeł i przed mostkiem skręcamy w lewo. Koło Konewki drogą asfaltową skręcamy w prawo i chwilę później kostką brukową w lewo na Spałę.