Międzynarodowa Pielgrzymka Kajakowa Polish version below

International Canoe Pilgrimage


English version

12-19.09.21 INTERNATIONAL CANOE PILGRIMAGE to the Gora Kalwaria (Pilica, Vistula rivers)

Every few days, information about the INTERNATIONAL CANOE PILGRIMAGE that currently is being organized will be updated. CANOE PILGRIMAGE,  along with two foot pilgrimages (a two-day one from Warsaw and a three-day one from Lukow), will contain in September Star Pilgrimage to Gora Kalwaria. The end date in Gora Kalwaria is September 19, 2021. The Canoe Pilgrimage has three options: 8, 7 and 2-day (weekend). We follow the Pilica River to its mouth, and in the 8-day version, we continue 19 km along the Vistula. Alimentation (full board), conoe renting, accommodation (rooms), journeys. The daily cost is 140, 150 or 160 PLN. It depends on the alimentation standard chosen(e.g. breakfasts without hot, or dinners without soup and coffee / tea).

DETAILS: The Star Pilgrimage arrives in Gora Kalwaria on September 19, 2021 for the celebration in honour of St. Stanisław Papczynski at 12:00 organized by the Order of the Marian Fathers. The first group of the International Canoe Pilgrimage leaves Krzetowo - near Przedborz on September 12 (Sunday). The second group a day later i.e. 13.09. We canoe through Przedborz, Sulejow, Smardzewice (Sulejow Lake), Spala (optional visit to the bunkers in Konewka), Inowlodz, Bialobrzegi, the mouth of the Pilica to the Vistula, the Vistula to Gora Kalwaria. The third group (WEEKEND) starts on Friday, September 17, in the evening, with a bus trip from Warsaw to Bialobrzegi for an overnight stay and dinner. On Saturday it goes with the second group to Warka, and on Sunday to the mouth of the Pilica River. On Sunday, it continues to the mouth of Pilica and by bus to Gora Kalwaria. For an additional fee, delivery from Gora Kalwaria to Warsaw after the ceremony is possible.

The organizer will provide water-proof bags for backpacks taken to the canoes. We strongly encourage you to take (in agreement with the organizer) musical instruments useful for evening bonfires. Songbooks will be provided. The instruments will be carried by car (Citroen Berlingo).

The cost for 1 day is PLN 140,150 or PLN 160 depending on the standard of food. The rest of the costs - such as transporting people by bus or coach (e.g. from the train station in Radomsko to Krzetow or from Gora Kalwaria to Warsaw, 4 or more bonfires, an accompanying passenger car (Berlingo), chaplain (field masses along the way, and mass enriched with longer homilies at the end at the Retreat EMAUS House in Bialobrzegi), 1 mass intention for each participant free of charge, etc. - covered by the organizer.                                                                                                                                        Previous actions:    Facebook: Camino Poland Trasa ViaJasna      www.pielgrzymkaindywidualna.pl  (subpage RELACJE)

Participants, especially those sailing on the Vistula, should insure themselves.

TO BE ON THE LIST, participants must make an advance payment of PLN 50 per day. Without this payment, you can enter the reserve list.


CONTACT: tel. 509 934 498 Ryszard   mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


MEDIA PATRONAGE: Editors of the "Gość Niedzielny" magazine.

SPONSORS, DONORS - are welcome, for example, transport, tshirts, tickets for the Spala Railway and visiting the bunker museum near Spala - will receive documentation of the above-mentioned expenses. Sponsors and donors will be listed in the Pilgrimage materials after paying 50% of the estimated expenses. Settlement of the rest after the Pilgrimage. Sponsors can donate gifts and advertising gadgets to participants.


12-19.09.21   MIĘDZYNARODOWA  PIELGRZYMKA  KAJAKOWA  do GÓRY KALWARII (Pilica,Wisła)

Kto nie da rady - podwieziemy samochodem osobowym. Etapy niezbyt trudne - dwadzieścia parę km z nurtem Pilicy.

Co kilka dni będzie uzupełniana informacja na temat właśnie  organizowanej MIĘDZYNARODOWEJ PIELGRZYMKI  KAJAKOWEJ,  która wraz z dwiema pielgrzymkami pieszymi - (dwudniową z Warszawy i trzydniową z Łukowa) mieści się we wrześniowej Pielgrzymce Gwiaździstej do Góry Kalwarii. Termin zakończenia w Górze Kalwarii to 19 września 2021. Pielgrzymka Kajakowa ma trzy warianty: 8, 7 i 2-dniowy (weekendowy). Płyniemy rzeką Pilicą do jej ujścia, a w wersji 8-dniowej jeszcze 19 km Wisłą. Pełne wyżywienie, kajaki, noclegi (pokoje), przejazdy. Koszt dzienny to 140, 150 lub 160 PLN. Zależy to od wybranego standardu wyżywienia (np. śniadania bez ciepłego, czy obiady bez zupy i kawy/herbaty).

Pielgrzymka Gwiaździsta dociera do Góry Kalwarii 19.09.2021 na uroczystości ku czci Św. Stanisława Papczyńskiego o godz. 12:00 organizowane przez Ojców Marianów. Pierwsza grupa Międzynarodowej Pielgrzymki Kajakowej wypływa z Krzętowa - niedaleko Przedborza w dniu 12.09 (niedziela). Druga grupa dzień później t.j. 13.09.   Płyniemy przez Przedbórz, Sulejów, Smardzewice (Zalew Sulejowski), Spałę (fakultatywne zwiedzenie bunkrów w Konewce), Inowłódz, Białobrzegi, ujście Pilicy do Wisły, Wisłą do Góry Kalwarii.  Trzecia grupa - WEEKENDOWA rozpoczyna w piątek 17.09 pod wieczór przyjazdem busem z Warszawy do Białobrzegów na nocleg i obiadokolację i w sobotę płynie wraz z grupą drugą do Warki, a w niedzielę do ujścia Pilicy. W niedzielę autobusem do Góry Kalwarii. Dowóz z Góry Kalwarii do Warszawy po uroczystościach. Organizator da worki do ochrony przed wodą plecaków, zabieranych do kajaków. Bardzo zachęcamy do zabrania (w uzgodnieniu z organizatorem) instrumentów muzycznych przydatnych na wieczorne ogniska. Będą śpiewniki. Instrumenty bedą jeździły Berlingiem.

Koszt za 1 dzień to 140,150 lub 160 PLN zależnie od standardu wyżywienia. Resztę kosztów- typu transport osób  busem lub autokarem (np. z dworca kolejowego w Radomsku do Krzętowa czy z Góry Kalwarii do Warszawy, 4 lub więcej ogniska, towarzyszący samochód osobowy (Berlingo), kapelan (msze polowe w trakcie,  wzbogacone pod koniec w Domu Rekolekcyjnym EMAUS w Białobrzegach o dłuższe homilie), 1 intencja mszalna dla każdego uczestnika gratis itp. - pokrywa organizator.  Uczestnicy, a szczególnie płynący Wisłą, powinni sie ubezpieczyć we własnym zakresie.

Rekomendacje - www.pielgrzymkaindywidualna.pl (podstrona RELACJE) z wielokrotnych Rajdów Wolontariuszy

Facebook: Camino Poland Trasa ViaJasna - Pielgrzymka Międzynarodowa Spała-Częstochowa-Kraków (Łagiewniki).

BY ZNALEŹĆ SIĘ  na  LIŚCIE uczestników należy wpłacić zaliczkę 50 PLN za dzień. Bez tej wpłaty można wpisać się na listę rezerwową.

KONTAKT: tel. 509 934 498 Ryszard mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


PATRONAT MEDIALNY:  Redakcja Czasopisma "Gość Niedzielny".

SPONSORZY, DARCZYŃCY - mile widziani np. przewozy, koszulki+nadruk, bilety na Kolejkę Spalską i zwiedzenie muzeum bunkrów pod Spałą - otrzymają faktury. Sponsorzy, darczyńcy będą wymienieni w materiałach Pielgrzymki po wpłaceniu 50% przewidywanych wydatków na konto Fundacji "Drogi Pielgrzyma". Rozliczenie reszty po Pielgrzymce. Sponsorzy mogą przekazać upominki, gadżety reklamowe dla uczestników.

12-19.09.21 INTERNATIONAL KAYAK PILGRIMAGE to the KALWARIA MOUNTAIN (Pilica, Wisła)

24-26.07.21 Canoe Pilgrimage to SMARDZEWICE (Pilica, Zalew Sulejowski.)

Every few days, information about the INTERNATIONALS that is currently being organized will be updated. CANOE PILGRIMAGE, which, along with two foot pilgrimages (a two-day one from Warsaw and a three-day one from Łuków), is located in the September Star Pilgrimage to Góra Kalwaria. The end date in Góra Kalwaria is September 19, 2021. The Canoe Pilgrimage has three variants: 8, 7 and 2-day (weekend). We follow the Pilica River to its mouth, and in the 8-day version, we continue 19 km along the Vistula. Full board, kayaks, accommodation, journeys. The daily cost is 140, 150 or 160 PLN. It depends on the chosen standard of food (e.g. breakfasts without hot, or dinners without soup and coffee / tea).

more >> DETAILS: The Star Pilgrimage arrives in Góra Kalwaria on September 19, 2021 for the celebration of St. Stanisław Papczyński at 12:00 organized by the Marian Fathers. The first group of the International Canoe Pilgrimage leaves Krzętowo - near Przedbórz on September 12 (Sunday). The second group a day later i.e. 13.09. We sail through Przedbórz, Sulejów, Smardzewice (Zalew Sulejowski), Spała (optional visit to the bunkers in Konewka), Inowłódz, Białobrzegi, the mouth of the Pilica to the Vistula, the Vistula to Góra Kalwaria. The third group - WEEKEND starts on Friday, September 17, in the evening, with a bus from Warsaw to Białobrzegi for an overnight stay and dinner, and on Saturday it goes with the second group to Warka, and on Sunday to the mouth of the Pilica River. On Sunday, by bus to Góra Kalwaria. For an additional fee, delivery from Góra Kalwaria to Warsaw after the ceremony. The organizer will provide water-proof bags for backpacks taken to the canoes. We strongly encourage you to take (in agreement with the organizer) musical instruments useful for evening bonfires. There will be songbooks. The instruments will drive a Berling. The cost for 1 day is PLN 140,150 or PLN 160 depending on the standard of food. The rest of the costs - such as transporting people by bus or coach (e.g. from the train station in Radomsko to Krzętów or from Góra Kalwaria to Warsaw, 4 or more bonfires, an accompanying passenger car (Berlingo), chaplain (field masses in progress, enriched at the end at the House) Retreat EMAUS in Białobrzegi for longer homilies), 1 mass intention for each participant free of charge, etc. - covered by the organizer Participants, especially those sailing on the Vistula, should insure themselves. Camino Poland ViaJasna route - International Pilgrimage Spała-Częstochowa-Kraków (Łagiewniki). TO BE ON THE LIST, participants must make an advance payment of PLN 50 per day. Without this payment, you can enter the reserve list.

CONTACT: tel. 509 934 498 Ryszard mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

MEDIA PATRONAGE: Editors of the "Gość Niedzielny" magazine.

SPONSORS, DONORS - welcome, for example, transport, tickets for the Spała Railway and visiting the bunker museum near Spała - will receive documentation of the above-mentioned expenses. Sponsors and donors will be listed in the Pilgrimage materials after paying 50% of the estimated expenses. Settlement of the rest after the Pilgrimage. Sponsors can donate gifts and advertising gadgets to participants.