Jura Krakowsko-Częstochowska
i inne trasy

Historia. Jak doszło do powstania tej strony.

Koncepcja powstania niniejszej strony internetowej i koncepcja działania, które chcemy inicjować rodziła się powoli przez kilka lat. Inspiracją była piesza pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba do Santiago de Compostella. Wiele doświadczeń z Hiszpanii można wykorzystać przy tworzeniu w Polsce tras dla indywidualnych pielgrzymek.
Nasza tradycja pielgrzymowania związana jest jednak bardziej z ośrodkami kultu Matki Bożej i Miłosierdzia Bożego. Oprócz Szlaków Św. Jakuba widzimy więc potrzebę powstania szlaków M.B.+M.B. oznakowanych i opisanych w przewodnikach.

Więcej…

 

Cele

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO DYSKUSJI. ZARYS CELÓW, ŚRODKÓW DO REALIZACJI TYCH CELÓW.

Można tutaj dokonać podziału celów na cele Pielgrzyma i cele powstającego Stowarzyszenia "Drogi Pielgrzyma".

CELE I POTRZEBY SAMOTNEGO PIELGRZYMA LUB MAŁEJ I ŚREDNIEJ GRUPY

1) Cele historyczne i turystyczne

W dużym skrócie to powrót do korzeni pielgrzymek średniowiecznej Europy. Pielgrzymowano najczęściej do Jerozolimy , Rzymu i do Grobu Św. Jakuba w Hiszpanii.  Polska ma szansę na zainteresowanie pielgrzymów zagranicznych. Z pielgrzymką indywidualną wiąże się kontakt z zabytkami i wysiłek fizyczny na łonie pięknej natury. Może to być też sposób na niedrogie spędzenie wolnych dni.

2) Cele religijne i duchowe

Od stuleci ludzie wyruszali na pielgrzymkę głównie z powodów religijnych i duchowych. Robili to w celu pokuty, w intencjach dziękczynno-błagalnych, czy też po to,by odnaleźć sens życia.
W Polsce ruch pielgrzymkowy dla osób pobożnych i dobrze czujących się w dużych grupach ludzkich jest silny. Są jednak osoby, które z różnych powodów nie skorzystają z szerokich możliwości. Przyczyn można wymieniać mnóstwo poczynając od braku urlopu w odpowiednim terminie, a skończywszy na osobowości pustelnika, bądź fizycznym nienadążaniu za grupą.
Są też "zbłąkane owce" balansujące na niebezpiecznej krawędzi. Myślę, że o tej ostatniej kategorii ludzi warto pomyśleć ze szczególną troską, gdyż nie pójdą oni na pielgrzymkę zbiorową. Nie potrafią się odnaleźć we wspólnocie osób dużo pobożniejszych.
Często ludzie ci z jednej strony chętnie usprawiedliwiają własny brak pobożności argumentami, które podsuwają przeciwnicy Kościoła. Argumentami prawdziwymi i rzekomymi, historycznymi i współczesnymi. Jest im tak wygodnie. Z drugiej jednak strony oczekują na to, by ktoś te argumenty mądrze, spokojnie zneutralizował. W dalszej treści proponujemy środki, które mogą być odpowiedzią na taka potrzebę.
Wracając do celów religijnych i duchowych. Wydaje mi się, że takim skrajnym, brzegowym obiektem troski jest "zbłąkana owca", człowiek który szuka odpowiedzi. Jeszcze inny przypadek, to osoba potrzebująca rozmowy i modlitwy o uwolnienie od nałogu i własnych wad. Beneficjentem jest jednak również grupa kilku czy kilkudziesięciu osób, która w dowolnym dniu może wkroczyć na szlak pielgrzymkowy dobrze opisany, dobrze oznakowany i dobrze wyposażony w zaplecze noclegowe.

3) Inne cele i powody wędrówek pielgrzymkowych

-rozmowy z napotkanymi ludźmi                                                                                                                                                             -dobre warunki do rozmów rodziców z dziećmi                                                                                                                                         -wyciszenie, wejście "w siebie"                                                                                                                                                             -azyl od internetu i telewizji, zgiełku świata codziennego                                                                                                                           -sanktuaria, poznanie atmosfery życia klasztornego                                                                                                                                   -możliwość dopasowania terminu, długości odcinków trasy, tempa marszu do indywidualnych potrzeb i możliwości.

CELE  STOWARZYSZENIA

Pierwsze przedsięwzięcie - to wytyczenie i uruchomienie szlaku dla pielgrzymek indywidualnych od Warszawy do Częstochowy wraz z dochodzącym do niego szlakiem z Łodzi.

Drugie przedsięwzięcie - to większa adaptacja Szlaku Orlich Gniazd między Częstochową a Krakowem-Łagiewnikami do potrzeb indywidualnych pielgrzymów.

O realizacji będziemy informować na stronie GŁÓWNA w dziale NOWOŚCI.

Uzasadnienie pierwszego przedsięwzięcia.                                                                                      Małym grupkom i samotnym pielgrzymom brak propozycji, opisu trasy od Warszawy i Łodzi do Częstochowy,oznakowanej , z zapleczem noclegowym, przez sanktuaria, w kontakcie z przyrodą. Dolina Pilicy wydaje się optymalnym rozwiązaniem.


Uzasadnienie drugiego przedsięwzięcia
Omawiany szlak nie wiąże się co prawda ze średniowieczną siecią dróg Św. Jakuba, jednak jest istotnym łącznikiem łączącym bardzo ważne sanktuaria i dwie ważne trasy Św. Jakuba.
Ponadto szlak Orlich Gniazd jest gotowy na przyjęcie indywidualnych pielgrzymów. Jest wyposażony w bazę noclegową i oznakowaną trasę. Są tam również szlaki rowerowe, Szlak Maryjny z Częstochowy do Kalwarii Zebrzydowskiej i Mariazell. Trzeba uzupełnić braki, szczególnie opracować opisy tras z mapkami.
Potrzeba jeszcze trochę pracy. Trasa Pątnicza Jura Krakowsko-Częstochowska będzie dla wielu Polaków (a później i obcokrajowców) otwarciem oczu na nową formę pielgrzymowania. Przez to pielgrzymki do Santiago de Compostella mogą zdobyć nowych entuzjastów. Można jednak poprzestać na pielgrzymce do Częstochowy i Łagiewnik.

Więcej…

 

Szczegóły

Dla przejrzystości działów HISTORIA oraz CELE nie ma sensu zbytnio ich rozbudowywać.

Tutaj, w dziale SZCZEGÓŁY można będzie bardziej drobiazgowo opisywać zagadnienia,

które będą wymagały szczegółowego wyjaśnienia.

Prosimy więc o formułowanie pytań, na które należy jeszcze odpowiedzieć i kierowanie

ich na nasz adres KONTAKT.

W dziale WOLONTARIUSZE opisujemy natomiast, jaka pomoc jest nam potrzebna.

Dział WOLONTARIUSZE  jest pod przyciskiem INNE.

 

CZY MOŻNA PIELGRZYMOWAĆ ZIMĄ ?

Tak, można. Dodatkowe trudności mogą się opłacać.

Pielgrzymka bez wysiłku, bez ascezy, bez wyrzeczenia, jest jak potrawa bez przypraw.

Nie zostawia śladu w pamięci. Nie inspiruje. Nie budzi apetytu na coś więcej.....

Zima nawet na biegunie nie uniemożliwia wędrówki.

Trzeba się jednak lepiej przygotować. My ze swej strony będziemy zabiegać by pątnik

w miejscu noclegu nie zamarzł w ciepłym śpiworze, a także by miał możliwość wysuszenia

butów i spodni, wypicia gorącej herbaty. Śpiwór jednak powinien mieć porządny.

 

CZY MOŻNA POŚCIĆ W CZASIE PIELGRZYMKI ?

Tak, można, o ile lekarz pierwszego kontaktu nie uzna inaczej. Autor niniejszej odpowiedzi w czasie trzytygodniowej pielgrzymki do Santiago w sierpniu co trzeci dzień nic nie jadł i nie pił. Trochę schudł,

ale nie odczuwał osłabienia ani dolegliwości.Trzeba się tylko liczyć z bólem głowy w pierwszym

dniu postu gdy organizm pozbywa się toksyn. Dzieci i młodzież nie powinni pościć .Co najwyżej

czegoś sobie odmówić.

 

Niniejszą stronę obsługuje  CENTRUM  INFORMACYJNE  Fundacji  "Drogi Pielgrzyma" - Informacje i Pomoc Pielgrzymom Indywidualnym.

Przewodnik :

Jednym z owoców naszych starań jest Przewodnik część I i II dla Trasy "Via Jasna".  Księgarnie i sprzedaż wysyłkowa tel.509 934 498  ryszardch19@o2.pl więcej>>

ZAPROSZENIE

Wszystkich Sympatyków pielgrzymki i wędrówki indywidualnej zapraszamy na trasy, które będziemy opisywać.   Równie gorąco zapraszamy do współtworzenia niniejszej strony internetowej, a także do współtworzenia tras i zaplecza dla pielgrzymów.  Dla osób świeckich jest praca przy obsłudze strony internetowej, przewodnikach, mapach, korespondencji, organizowaniu noclegów,konferencji.  Dla konsekrowanych - szczególnie przy organizacji opieki duchowej, ale również przy sprawach organizacyjnych, od konferencji poczynając.
Kochani! Wasza pomoc, nawet maleńka, będzie procentowała, będzie żyła dalej  ! ! !  Będzie witana z radością i wdzięcznością  ! ! !                                                                                       Pielgrzym Ryszard

OFERUJEMY POMOC I DORADZTWO (nieodpłatnie) przy organizacji jedno-  i wielodniowych pielgrzymek, rajdów, wypraw na trasach, które opisujemy.

NASZE CELE
Inicjowanie, popularyzowanie, informowanie, a także czynny udział w tworzeniu tras oznakowanych, wyposażonych w zaplecze dla pielgrzymów indywidualnych. Najbardziej chcemy skupić się na trasach związanych z Kultem Maryjnym i Miłosierdzia Bożego.Także z kultem Św.Jakuba i Św.Maksymiliana Kolbe. Trasach dostępnych dla wszystkich, którzy poczują potrzebę wędrówki, a szczególnie dla pielgrzymów.

więcej >>

ZADANIA,  TEMATY  CZEKAJĄCE NA "ADOPCJĘ". Wolontariusze mile widziani :

1) Trasa do Katynia (Projekt Katyń)      więcej>>

2) Trasa do Mariazell (najpierw do granicy)   więcej>>

3) Trasa do Wilna         więcej>>

4) Odcinek  Góra Kalwaria - Spała (Lubocz)   więcej>>

5) Porady więcej>>

6) Organizacja konferencji z rekolekcjami w punktach węzłowych Trasy Via Jasna

 

POLECANE  STRONY.

Tutaj będziemy umieszczać adresy zaprzyjaźnionych stron.


Przewóz osób starszych i niepełnosprawnych także na trasę Via Jasna

www.akcjakrzysztof.pl

 

Międzynarodowa Pielgrzymka z Węgier do Krakowa

www.mercy-pilgrim.eu

Relacje z sąsiadami Polski

www.przebaczamyiprosimy.pl/

UWAGA
Osoby, które są w posiadaniu materiałów na temat tras dla pielgrzymek indywidualnych na świecie, gorąco prosimy o ich udostępnienie, byśmy mogli je zamieścić.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA więcej>>

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na te pytania można znaleźć pod hasłem SZCZEGÓŁY pod przyciskiem CELE.